Natuur-Religie      

www.NR.jaaaa.net

Natuur-Religie

is rationeel en sticht vrede

 

De Natuur was er altijd

Iedere mens was er steeds

en blijft er steeds

 

Geboorte en dood zijn schijn, alleen de DNA-kleren (lichamen) van personen wisselen tijdens hun lange reis door de tijd, tijdens hun zoektocht naar geluk.

 

In de Natuur-Religie geeft niemand opdrachten, anderen te bekeren. De waan, anderen te moeten ‘redden’, verdwijnt. Complicaties, die daaraan kleven, treden niet meer op. Dat maakt het leven een stuk harmonischer. Dat geeft anderen het recht, te zijn, wat ze zijn. Van dit recht mag men ook zelf gebruik maken. De bekeringeis is een onderwerpingeis. In de Natuur-Religie (NR) komt zo iets niet voor.

 

Raketten en Bommen werken niet tegen een slechte Ideeën-Leer. Ze maken deze alleen maar sterker. CIA-Bommen tegen ISIS zijn een CIA-spel met achtergrondintenties: Conflicten verscherpen en uitputten. Meer achtergrond: zie www.party1.jaaaa.net. Wij hebben veel CIA-spelen gezien. Dus is waarschijnlijk, dat ze nu weer spelen.

Een goede Ideeën-Leer (bijv. NR) werkt  wel tegen een slechte (bijv. die van ISIS).

 

(more)

 

19-11-2914

========

26-02-2016

 

Discussie

 

Aanhangers van de oprukkende Islam worden aangevallen via beledigingen, via ‘haat zaaiende uitingen’.

Aangifte doen tegen de haatzaaiers en beledigers wordt de Islamaanhangers aangeraden. Het carrousel begint sneller te draaien. Maar er komt niets uit.

 

Aangifte doen tegen de Islam zelf is ook een optie.

Aangifte, en de feiten vertellen.

Aangifte wegens leugens tegen weerloze kinderen.

Aangifte wegens indoctrinatie van weerloze kinderen.

Zonder deze indoctrinatie, steeds opnieuw, zou de Islam niet bestaan,

Zou ook ISIS niet bestaan, zouden ook zelfmoord-terroristen niet bestaan.

 

De basis van de Islam is een bewust foute vertaling van een vertaler.

De vertaler heeft ‘de almachtige god’  uitgevonden. Men kan de vinger op het tekststuk leggen, dat hij fout heeft vertaald.

‘De almachtige god’  is een schimmer van begrip, vol van contradicties, die niets voorstelt. Maar hij spreekt wel tot de verbeelding van arme mensen. En van kinderen.  Machtig, nog machtiger, almachtig.

Iedere macht heeft haar grenzen.

 

Omdat de meeste mensen Hebreus niet verstaan, Grieks niet verstaan, Latijn niet verstaan, kunnen ze de oertekst en de foute vertaling niet lezen. Zo ontdekken ze de leugen van de vertaler nooit, zolang niet daartegen wordt opgetreden door partijen, die meer publicatiemiddelen hebben dan de liegende kerken.

 

Tot de liegende kerken behoren de Islam, de Christenkerk, de Jodenkerk.

Drie kerken van ’de almachtige God’ . Ze vechten met wapens tegen elkaar. Iedere kerk claimt ’de almachtige God van de vertaler’  voor zich. Ze vechten met wapens tegen elkaar.  En ze vechten met indoctrinatie van kinderen tegen elkaar. Want wie de meeste kinderen indoctrineert, die wordt de grootste.

Ze vechten niet met argumenten tegen elkaar. Want op dit gebied zijn ze zwak. Alle drie gelijk zwak. 

 

Alle drie hebben oneindig veel lijd veroorzaakt. En ze gaan daarmee door.

Daarom is het goed, tegen hen op te treden. Met de juiste wapens: met argumenten.

 

 

 

IQ-antwoord op Kalifaat-ideeën:  NR-Religie,  Natuur-Religie

GB

DE

NL

religion1