Nature-Religion

Nature-Religion

is rational and makes peace

 

Nature was ever.

Each person was ever

and stays ever.

www.NR.jaaaa.net

GB

DE

NL

Birth and death are appearance, only the DNA-clothes (the bodies) of persons change during their long journey through time, during their search for happiness.

 

In Nature-Religion nobody gives orders to convert persons. The delusion to must ‘save’ others disappears. Complications, gluing to it, don’t happen any more. That makes life more harmonious. That gives others the right, to be, what they are. For yourself you may claim this right also. The demand to convert is a demand to surrender. In Nature-Religion (NR) this has no place.

 

Rakets and bombs doe not work against a bad doctrine. They make it only stronger. CIA-bombs against ISIS are a CIA-game with background-intentions: intensify the conflict and use the tensions. More background-information: see www.party1.jaaaa.net. We have seen many CIA-games. Therefore it is probable, that they are playing again.

 

A fine doctrine (f.i. NR) works well against a bad one (f.i. against that of ISIS).

 

(more)

 

 

 

19-11-2914

========

26-02-2016

 

Discussion

 

Believers of the opcoming Islam are attacked via insults, via ‘hate sowing comments’.

To give the hate sowers and insulters up to the police is advised to the Islam-believers.  The merry-go-round begins to turn harder. But nothing comes out.

 

Aangifte doen tegen de Islam itself is also an option.

Aangifte, en de feiten vertellen.

Aangifte wegens leugens tegen weerloze kinderen.

Aangifte wegens indoctrinatie van weerloze kinderen.

Zonder deze indoctrinatie, steeds opnieuw, zou de Islam niet bestaan,

Zou ook ISIS niet bestaan, zouden ook zelfmoord-terroristen niet bestaan.

 

De basis van de Islam is een bewust foute vertaling van een vertaler.

De vertaler heeft ‘de almachtige god’  uitgevonden. Men kan de vinger op het tekststuk leggen, dat hij fout heeft vertaald.

‘De almachtige god’  is een schimmer van begrip, vol van contradicties, die niets voorstelt. Maar hij spreekt wel tot de verbeelding van arme mensen. En van kinderen.  Machtig, nog machtiger, almachtig.

Iedere macht heeft haar grenzen.

 

Omdat de meeste mensen Hebreus niet verstaan, Grieks niet verstaan, Latijn niet verstaan, kunnen ze de oertekst en de foute vertaling niet lezen. Zo ontdekken ze de leugen van de vertaler nooit, zolang niet daartegen wordt opgetreden door partijen, die meer publicatiemiddelen hebben dan de liegende kerken.

 

Tot de liegende kerken behoren de Islam, de Christenkerk, de Jodenkerk.

Drie kerken van ’de almachtige God’ . Ze vechten met wapens tegen elkaar. Iedere kerk claimt ’de almachtige God van de vertaler’  voor zich. Ze vechten met wapens tegen elkaar.  En ze vechten met indoctrinatie van kinderen tegen elkaar. Want wie de meeste kinderen indoctrineert, die wordt de grootste.

Ze vechten niet met argumenten tegen elkaar. Want op dit gebied zijn ze zwak. Alle drie gelijk zwak. 

 

Alle drie hebben oneindig veel lijd veroorzaakt. En ze gaan daarmee door.

Daarom is het goed, tegen hen op te treden. Met de juiste wapens: met argumenten.

 

IQ-answer to Kalifat-ideas:  NR-Religion,  Nature-Religion

religion1